გერჰარდ კიუნჩერი. ინტრამედულარული ოსტეოსინთეზის სათავეებთან.

ამ ორიგინალურ ვიდეოზე, ინტრამედულარული ოსტეოსინთეზის ფუძემდებელი, გერჰარდ კიუნჩერი, თავის კლინიკაში ასრულებს ოპერაციას: დ/წვივის ძვლის მოტეხილობის დახურული რეპოზიცია, ოსტეოსინთეზი კიუნჩერის ინტრამედულარული ღეროებით.

ქ.კიელი, გერმანია. 1941 წ.